logo
O nasAktualnościGaleriaBibliotekaGazetka szkolnaDla rodzicówPlan lekcjiDziennik elektronicznyLV

Z kroniki:

1991 - założenie Szkoły Polskiej

1993 - rozpoczęcie działalności Polskiej Szkoły Podstawowej

1998 - uzyskanie statusu Średniej Szkoły Polskiej w Daugavpils

2002 - nadanie imienia Józefa Piłsudskiego

2007-2008 - renowacja budynku przy ul.Warszawas 2 (współfinansowanie przez samorząd m. Daugavpils, Senat RP, Stowarzyszenie “Wspólnota Polska”)

2008 - przywrócenie historycznej nazwy Gimnazjum

Szkoła jako instytucja prowadzi zajęcia w języku polskim i łotewskim, dostosowując odpowiednio programy nauczania. Celem jest popularyzacja polskich i łotewskich tradycji, integracja dzieci polskiego pochodzenia w środowisku łotewskim, przekazywanie rzetelnej wiedzy. Po ukończeniu szkoły absolwenci mają szansę kontynuowania nauki na Łotwie oraz w Polsce.

Programy szkoły:
· Program mniejszości narodowych 31013021 - ogólne średnie wykształcenie matematyczno-przyrodnicze, o kierunku technicznym
· Realizacja programu szkoły podstawowej 21011121 dla mniejszości narodowych
· Specjalny program korekcyjny dla dzieci z wadami kręgosłupa—2713901232

W szkole opracowane są standardy nauczania historii Polski i języka polskiego, które są zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji.

Szkoła posiada niezbędne sale oraz wyposażenie techniczne ułatwiające realizację programu nauczania. Funkcjonuje w niej biblioteka z obszerną filmoteką VHS i bogatym księgozbiorem. Szkoła ma dobrze wyposażony gabinet informatyki ze stałym łączem internetowym. Nauczyciele w swojej pracy mają dostęp do programów multimedialnych. Szkoła posiada dużą salę sportową, salę widowiskową oraz boisko sportowe.

Dzięki zawartej umowie między polskim a łotewskim Ministerstwem Edukacji w szkole są zatrudniani nauczyciele z Polski kierowani przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Placówka jako jedyna instytucja w mieście proponuje nauczanie języka polskiego, praktyki językowe w Polsce, letnie obozy języka polskiego dla uczniów i nauczycieli. Nauczyciele systematycznie doskonalą swoje umiejętności na kursach i warsztatach.

Ostatnie zdjęcia