J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija
Par skoluAktivitātesFotogalerijaBibliotēkaAvīzeSkolas dokumentiSkolēniemVecākiemStundu sarakstsE-žurnālsPL

TOPOŠO PIRMKLASNIEKU VECĀKU IEVĒRĪBAI!

2023-02-02 18:20:03

No 2023. gada 1. februāra plkst. 8.00 līdz 28. februāra plkst. 16.00 vecāki (aizbildņi) tiek aicināti reģistrēt savu bērnu J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas 1. klasē 2023./2024. mācību gadā:

1. Dokumentus var iesniegt attālināti, parakstot tos ar drošu e-parakstu un iesūtot uz skolas oficiālo e-pastu polu.gimnazija@dpolvsk.lv (iesniegums, dokumentu kopijas – bērna dzimšanas apliecība, vecāku personu apliecinošs dokuments, aizbildnim arī Bāriņtiesas lēmums par aizbildniecības faktu):

- iesniedzot dokumentus elektroniski, vecākiem jāņem vērā, ka reģistrēti tiks tikai tie iesniegumi, kas būs saņemti ne agrāk kā 1.februāra plkst. 8.00;

- lai saņemtu rakstisku apliecinājumu par bērna reģistrēšanu, vecākam (aizbildnim) vienas nedēļas laikā jāierodas izglītības iestādē un jāuzrāda dokumentu oriģināli.

2. Dokumentus var iesniegt klātienē dzīvās rindas kārtībā, stingri ievērojot visus epidemioloģiskās drošības pasākumus:

- jāiesniedz iesniegums un jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība un vecāka personību apliecinošs dokuments, aizbildnim arī Bāriņtiesas lēmums par aizbildniecības faktu;

- par reģistrācijas veikšanu vecākam (aizbildnim) uzreiz tiek izsniegts rakstisks apliecinājums.

Iesniegumu veidlapas:

- elektroniski (doc)
- klātienē (doc)

Kārtība, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 1.klasē

SKOLAS GLĪTRAKSTĪŠANAS KONKURSS “VISSKAISTĀKAIS ROKRAKSTS”. 62 DALĪBNIEKI, 12 UZVARĒTĀJI!

2023-02-02 07:51:03

Janvārī, tradicionāli skolēnu pašpārvalde organizē konkursu visiem skolas izglītojamiem, ar mērķi atgādināt par glītrakstīšanas svarīgumu, motivējot rakstīt skaisti.

Katra klase izvirzīja trīs skolēnus, kuri raksta visglītak. Komisijas locekļi: bibliotekāre J.Skopina, skolotāja G.Blaževiča un skolēnu pašpārvaldes dalībniece S.Borovska novērtēja visus darbus (62 dalībnieki), un katrā klašu posmā noteica 1., 2., un 3.vietu.

lasīt tālāk...

3 VALSTU TIKŠANĀS TIEŠSAISTĒ ERASMUS+ PROJEKTA “IEKĻAUJOŠAIS UN INTERAKTĪVAIS KULTŪRAS MANTOJUMS” IETVAROS

2023-01-31 09:02:58

Piektdien, 27.janvārī, Latvijas, Igaunijas un Portugāles skolēni tikās tiešsaistē, lai pārrunātu projekta jautājumus. Katru mēnesi katra partnervalsts tiekas ar vienu vai divām partnervalstīm, šogad notiks arī mācību mobilitātes klātienē Portugālē, Latvijā un Spānijā.

lasīt tālāk...

MŪSU SKOLĒNI SADARBOJĀS AR SAEIMAS UN PAŠVALDĪBU DEPUTĀTIEM

2023-01-26 11:17:42

24.janvārī Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolā-licejā notika pasākums “Pielaiko deputāta krēslu”, kura laikā Daugavpils jaunatnei bija iespēja kopā ar deputātiem diskutēt par jauniešiem aktuālām tēmām un piedalīties simulācijas spēlē – iejusties deputāta vietā, un deputātam - jaunā cilvēka vietā.

Mūsu skolu pārstāvēja skolēnu parlamenta prezidente Violeta Golovane (11.klase) un Kirils Šeļamovs (11.klase).

Pasākumā piedalījās Saeimas deputāti, Daugavpils pašvaldības un Rēzeknes pašvaldības deputāti.

JAUNIEŠI ARĪ BALLĒJA! KARNEVĀLS 9.-12.KLASĒM.

2023-01-25 09:03:32

20.janvārī vecāko klašu skolēni satikās karnevāla kostīmos kopīgajā tusiņā.

Mūzikas, cienastu, spēļu un homora pavadījumā jaunieši ballēja līdz vēlajam vakaram.

Skolotāji, protams, arī jautri pavadīja laiku kopā ar audzēkņiem nedēļas nogalē!

SOCIĀLI IZGLĪTOJOŠA KAMPAŅA "EIROPAS MEDUS BROKASTIS" SĀKUMSKOLAS 2.-3.KLAŠU SKOLĒNIEM.

2023-01-24 07:54:28

Lai popularizētu biškopību, bišu nozīmi dabā un cilvēka dzīvē, pirms 15 gadiem Slovēnijas biškopji aizsāka sociāli izglītojošu akciju „Eiropas medus brokastis”. Mūsu sākumskola ir iesaistījusies kampaņā un piektdien, 20.01.2023., laipni uzņēma savās telpās bitenieku no Latvijas Biškopības biedrības.

lasīt tālāk...

VECMĀMIŅAS UN VECTĒTIŅA DIENA SKOLĀ

2023-01-24 07:51:48

Aukstā janvāra diena 20.janvārī Daugavpils poļu ģimnāzijā iezīmēja ļoti mīļu un siltu pasākumu - vecvecāku dienu.

Skolēni no 1.b un 1.c klases zīmēja savu vecvecāku portretus un skolas foajē veidoja izstādi, sagatavoja saviem vecmāmiņām un vectētiņiem ielūgumus, skaistu koncertu un sarūpēja arī gaumīgi veidotas dāvanas - papīra tējkanniņas ar konfekti iekšpusē un pušķīti.

Visai kuplā pulkā vecvecāki klausījās savu mazbērnu skanīgajās balstiņās - dziesmās, dzejoļos, noskatījās uz kustīgajām kājiņām un darbīgajām rociņām. Pasākuma noslēgumā vecvecāki vienojās kopīgā jautrā dejā ar mazbērniem.

Jautrība, pārsteigumi, laime, prieks pārpildīja gan lielo, gan mazo klātesošo sirsniņas! Paldies klases audzinātājām I.Dukštai un T.Vuškānei par par tik burvīgu svētku radīšanu vecvecākiem.

lasīt tālāk...

1.UN 2. VIETAS ASV INFORMĀCIJAS CENTRA ORGANIZĒTĀJĀ KONKURSĀ
KARNEVĀLS SĀKUMSKOLĀ
KURSI PEDAGOGIEM – MŪSU ABSOLVENTI VADĪJA, SKOLOTĀJI PIEDALĪJĀS
11. janvāris – Starptautiskā Paldies diena mūsu skolā
-
VOKĀLAIS ANSAMBLIS UN SĀKUMSKOLAS KORIS BRĪVLAIKĀ PIEDALĪJĀS ZIEMASSVĒTKU KONCERTOS.
KORNĒLIJAI LAPKOVSKAI (12.KL.) – 3.VIETA VĒSTURES VALSTS 29.OLIMPIĀDES 2.POSMĀ
1.SEMESTRA NOSLĒGUMA PASĀKUMS. KĀDI REZULTĀTI?
PIRMSSVĒTKU SVĒTĀ MISE BAZNĪCĀ
PIRMSSVĒTKU REKOLEKCIJAS 9.-12. KLASĒS
7.B KLASES SKOLNIEKA MAKARA ŠVERNIKA ZĪMĒTO PORTRETU IZSTĀDE “MANS BURVJU ZĪMULIS”.
SAVĀCĀM PILNO BUSIŅU AR PRECĒM PANSIONĀTAM! PALDIES!
Relaksējošā diena skolotājiem!
MĒS APMEKLĒJĀM POLIJAS VOLEJBOLA IZLASES SPĒLES DAUGAVPILĪ
ANNAI STANKOVAI (11.KLASE) 2.VIETA POLIJAS VĒSTURES KONKURSĀ "HISTORIADA" VIĻŅĀ
PASAIKAINI SKAISTS UN KOSMISKI APBŪROŠS BRAUCIENS UZ LIETUVU
ABSOLVENTU VAKARS NOTIKS FEBRUĀRĪ 2023!
9.B KLASES SKOLĒNIEM 1.VIETA KONKURSĀ "HIV NEŠĶIRO" PASAULES AIDS DIENĀ
SV.NIKOLAJS SKOLĀ
SKOLAS HARCERI ORGANIZĒJA UN NOVADĪJA SPĒLI 4.-5.KLASĒM
INTERNETA DROŠĪBAS ADVENTES KALENDĀRS SKOLĒNIEM!
VIOLETAI GOLOVANEI (11.KLASE) 3.VIETA ANGĻU VALODAS OLIMPIĀDĒ
VALĒRIJAI PRUTJANEI (8.B) 3.VIETA LATVIEŠU VALODAS OLIMPIĀDES 2.POSMĀ
24 ĢIMNĀZIJAS SKOLĒNI PIEDALĪJĀS JAUNIEŠU FORUMĀ "DIALOGS DAUGAVPILS ATTĪSTĪBAI" UN TIKA UZKLAUSĪTI
VIENA MŪSU SKOLĒNA STĀSTS: “ŠEIT IR LABI, TĀPĒC ESMU ŠĪS VALSTS, NEVIS TĀS, KUR ESMU PIEDZIMIS, PATRIOTS”
MĀRTIŅDIENAS LABDARĪBAS TIRGŪ SAVĀKTI 474 EIRO! VISA NAUDA TIKA ZIEDOTA DZĪVNIEKU PATVERSMEI.
MŪSU DIREKTORE G.SMUĻKO SAŅĒMA DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES APBALVOJUMU "GODA RAKSTS" AR SUDRABA GODA ZĪMI
3.VIETA PILSĒTAS SKOLĒNU SACENSĪBĀS ŠAHA SPĒLĒ
VIOLETA UN VALĒRIJA UZSĀKA DARBU LATVIJAS INFORMĀCIJAS PORTĀLĀ "LSM" RUNĀJOT POLISKI!
BURVJU MĀKSLINIEKS ROBIJS AR KONCERTIEM SKOLĀ
5.B KLASE APMEKLĒ LĀČPLĒŠA DIENAI VELTĪTOS PASĀKUMUS - MILITĀRĀS TEHNIKAS IZSTĀDI UN KINOLOGU PARAUGDEMONSTRĒJUMU
PATRIOTISKAIS KONCERTS DIENĀ UN LĀPU GĀJIENS VAKARĀ
MĀRTIŅDIENAS TIRGUS SKOLĀ
JAPĀNAS KULTŪRA SPORTA STUNDĀ 3.B
6.KLAŠU SKOLĒNI ATTĪSTĪJA SADARBĪBAS UN KOMUNIKĀCIJAS PRASMES PROJEKTĀ "LĪDZDALĪBA, KOMUNIKĀCIJA - VEIKSMES ATSLĒGA SADARBĪBAI"
SKOLAS FOTO UN ZĪMĒJUMU KONKURSA "RUDENS MIRKĻI" REZULTĀTI
MĒS ATCERAMIES! ŠODIEN LŪDZĀMIES PAR MIRUŠIEM MŪSU SKOLAS SKOLOTĀJIEM, DARBINIEKIEM UN ABSOLVENTIEM.
10.KLASES IEPAZĪŠANĀS AR LIETUVAS KULTŪRU PAŠU ORGANIZĒTAJĀ BRAUCIENĀ UZ VIĻŅU
TIKŠANĀS AR POĻU KARAVĪRIEM
SKOLAS SPORTA PASĀKUMA “IELECAM RUDENĪ” REZULTĀTI - IZLEKTI 550 METRI! SAKARĀ AR LATVIJAS VESELĪBAS SPORTA NEDĒĻU.
VĒSTURES STUNDA LATGALES PĒTNIECĪBAS INSTITŪTĀ
Ugunsdrošība sākumskolā
PROFESIJAS IZVĒLES SATURA INTEGRĒŠANA MĀCĪBU STUNDĀS VISLATVIJAS "KARJERAS NEDĒĻAS" IETVAROS
2.VIETA PILSĒTAS PIRMĀS PALĪDZĪBAS SNIEGŠANAS SACENSĪBĀS UN IEVADS KANISTERAPIJĀ
PIEKTĀS KLASES PAPILDINĀJA ZINĀŠANAS PAR LATVISKO KULTŪRVĒSTURISKO MANTOJUMU EKSKURSIJĀ UZ PREIĻIEM UN AGLONU
JAUNS ERASMUS PROJEKTS MŪSU SKOLĀ
ERASMUS DIENAS MŪSU SKOLĀ
11 PILSĒTAS SKOLAS PIEDALĪJĀS MŪSU SKOLĒNU PAŠPĀRVALDES ORGANIZĒTAJĀ "KARJERAS SPĒLĒ". UZVARĒJA - DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA!
EMOCIONĀLĀS LABKLĀJĪBAS VEICINĀŠANA VEIDOJOT MANDALAS "PASAULES GARĪGĀS VESELĪBAS DIENĀ"
8.B UN 9.B KLASE PIEMINĒJA SKOLAS PATRONU UN SKOLOTĀJU TERESU IZZINOŠĀ BRAUCIENĀ UZ VIĻŅU
MŪSU SKOLAI IR LABĀKAIS STARPTAUTISKAIS ETWINNING PROJEKTS LATVIJĀ
10.KLASES IESVĒTĪBAS. GATAVI VIDUSSKOLAS IZAICINĀJUMIEM!
KĀ 3.B UN 3.C BRAUCA UZ INDRU LAIMI MEKLĒT
ORGANIZĒJĀM MĀCĪBAS PILSĒTAS SKOLĒNU PAŠPĀRVALŽU AKTĪVISTIEM "LĪDZDALĪBAS LĪDERIS". SATURU NOVĒRTĒJA UZ 8,79 BALLĒM.
SPORTA SKOLOTĀJA S.BAŠKO DĀLIJĀS PIEREDZĒ AR KOLĒĢIEM NO EIROPAS
ĢIMNĀZIJAS GADA SKOLOTĀJI 2022
TINAS OŽEVIČAS POĻU RAKSTNIECES GRĀMATA KĀ PALĪGS SKOLĒNU EMOCIONĀLĀ INTELEKTA ATTĪSTĪŠANAI.
SKOLOTĀJA DIENA ĢIMNĀZIJĀ - ĪPAŠAS MĀCĪBU STUNDAS UN LIELAIS KONCERTS!
MANGAS TĒLU PASAULE SKOLAS BIBLIOTĒKĀ!
MIĶEĻDIENA UN RAŽAS SVĒTKI 2022
ZĒNU DIENA 2022
DRAUDZĪGA SPORTISKA VESELĪBA.
FLEŠMOBS "DEJO VISA SKOLA"
INTEGRĒTĀ MĀCĪBU STUNDA 5.A KLASĒ DIGITĀLO AKTIVITĀŠU CENTRĀ UN DUBROVINA PARKĀ
8.KLAŠU DEBATES: VAI MŪSDIENU CILVĒKS VAR IZTIKT BEZ TELEFONA?"
9.B KLASES SKOLĒNU JĒGPILNĀS SARUNAS DIALOGU APLĪ
4.A UN 4.C KLASES RUDENS EKSKURSIJA
VECĀKO KLAŠU SKOLĒNU VESELĪBAS DIENA - NO GAIŠEZERA LĪDZ KOKNESEI
VESELĪBAS DIENA SĀKUMSKOLĀ KOPĀ AR VECĀKIEM, SKOLOTĀJIEM UN BĒRNUDĀRZA AUDZĒKŅIEM
ATVĒRTO DURVJU DIENA UN PIRMĀ TOPOŠO PIRMKLASNIEKU NODARBĪBA JAU 15.SEPTEMBRĪ
FANTASTISKA RADOŠO DARBU IZSTĀDE BIBLIOTĒKĀ
REKORDU GADS! ZINĪBU DIENA POĻU ĢIMNAZIJĀ!
ZINĪBU DIENA
SKOLAS FORMA
ETWINNING SKOLU 3 DIENU TIKŠANĀS VALMIERĀ
INFORMĀCIJA TOPOŠO PIRMKLASNIEKU VECĀKIEM!
BIĻETES BRAUKŠANAI SABIEDRISKAJĀ TRANSPORTĀ!
“DAUDZFUNKCIONĀLA SPORTA LAUKUMA IZBŪVE PIE J.PILSUDSKA DAUGAVPILS VALSTS POŁU ĢIMNĀZIJAS ĒKAS MARIJAS IELĀ 1 C DAUGAVPILĪ 2022.-2023.GADĀ "
9.KLASES IZLAIDUMA VIDEO 2022
9.KLASES IZLAIDUMS 2022
12.KLASES IZLAIDUMS 2022
LATVIJAS SKOLĒNU "ZELTA ZIVTIŅAS ČEMPIONĀTA 2022" REZULTĀTI: 888 DALĪBNIEKI - 9. UN 13. VIETA!
4.A KLASE STARPTAUTISKAJĀ ETWINNING PROJEKTĀ “ORIGAMI PIEDZĪVOJUMS APKĀRT PASAULEI” RISINĀJA EKOLOĢISKAS UN MATEMĀTISKAS PROBLĒMAS
NOSLĒDZĀS MĀCĪBU GADS 2021./2022. KĀDI REZULTĀTI?
8.B KLASE MEKLĒJA LAIMI INDRĀ, BET PIEDZĪVOJUMUS - KRĀSLAVĀ
7.B GUVA PRIEKŠSTATU PAR LATGALES VĒSTNIECĪBU “GORS” UN NOSKATĪJĀS KOMĒDIJU “TIZLENES” LATVIJAS SKOLAS SOMA PROJEKTA IETVAROS
ĀBECES SVĒTKI 1. UN 2. KLASĒM
JAUNO SKAUTU IESVĒTĪŠANA UN POĻU KARAVĪRU KAPU SAKĀRTOŠANA
PAMATSKOLAS KOMANDAI 2.VIETA DAUGAVPILS SKOLĒNU ROGAINGĀ
RAIŅA PUSMUIŽA IEDVESMOJA 8.B KLASI. PIEREDZE PROJEKTA „LATVIJAS SKOLAS SOMA” IETVAROS.
AKCIJA! LITERĀRAIS BRĪVLAIKS!
SKOLAS "TALANTU KONKURSA 2022" REZULTĀTI - GRAND PRIX MILANAI AFANASENKO (2.A) PAR DZEJOĻA DEKLAMĒŠANU
4.B KLASE SECINĀJA, KA STIKLA PŪTĒJU DARBS NAV VIEGLS. PROEJKTS “LATVIJAS SKOLAS SOMA”.
NACIONĀLĀS SKAĻĀS LASĪŠANAS SACENSĪBAS REĢIONĀLAIS FINĀLS UN “NOSLĒPUMAINĀKĀS LASĪTĀJAS” TITULS!
5.B IEPAZINA KRĀSLAVAS PILSĒTAS UN NOVADA VĒSTURI “LATVIJAS SKOLAS SOMA” PROJEKTA IETVAROS
NACIONĀLĀ SKAĻĀS LASĪŠANAS SACENSĪBA
7.A UN 6.KLAŠU CEĻOJUMS NO GAISMAS PILS LĪDZ SMILŠU PILĪM PROJEKTA “LATVIJAS SKOLAS SOMA” IETVAROS
4.B KLASE FATIMAS DIEVMĀTEI VELTĪTAJĀ PASĀKUMĀ BAZNĪCĀ
IEPAZĪSTAM PROFESIJAS - TIKŠANĀS AR TULKOTĀJU NO EIROPAS KOMISIJAS.
10.KLASES SKOĒNI APMEKLĒJA LATVIJAS UNIVERSITĀTES MUZEJU PROJEKTA “LATVIJAS SKOLAS SOMA” IETVAROS
PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PSIHOLOGU SAPULCE MŪSU SKOLĀ!
ĢIMENES ZĪMĒJUMU IZSTĀDE SĀKUMSKOLĀ
ATBALSTS GARĪGAI UN MENTĀLAI VESELĪBAI
PĒDĒJĀ ZVANA BALLĪTE KLASISKAJĀ UN 90. GADU STILĀ
SEPTĪTO KLAŠU KOMANDU SPĒLE “KO TU ZINI PAR LATVIJU UN POLIJU?” INTEGRĒTA MĀCĪBU STUNDA.
EMOCIJĀM BAGĀTA MANGAS TĒLU PASAULE
10.-11.KLAŠU SKOLĒNU PANĀKUMI “EIROPAS EKSĀMENĀ 2022”
2. UN 5. VIETA DAUGAVPILS PILSĒTAS KONKURSĀ "DIŽPUIKA 2022"
NOSLĒDZĀM MAIJA VALSTS SVĒTKU SVINĒŠANU AR KONCERTU "ES MĪLU TEVI, LATVIJA"
“MILITĀRĀS KARJERAS IESPĒJAS UN TEHNIKAS DISPLEJS” VIŠĶOS
51 DAUGAVPILS SKOLĒNS UZSPĒLĒJA “EIROSPĒLI” 9.MAIJĀ! SPĒLES VĒRTĒJUMS – 9,6 NO 10 BALLĒM.
11 SKOLĒNI SAŅĒMA MEDAĻU PAR SKOLAS ATTĪSTĪBU "PATRONA DIENĀ"
5.B LIELAJĀ TALKĀ
MĒS VISDAŽĀDĀKAJOS PASĀKUMOS VIDES DIENĀ DAUGAVPILĪ
PAVASARA STAFETĒS PAMATSKOLAS UN VIDUSSKOLAS POSMĀ UZVAR 7.A UN 12.KLASE! SKOLOTĀJU KOMANDAI 2.VIETA VIRVES VILKŠANĀ!
PAŠPĀRVALDES LOCEKĻI NOVADĪJA 11 INTERAKTĪVAS SPĒLES PAR LATVIJU UN POLIJU IZGLĪTOJOT SĀKUMSKOLAS SKOLĒNUS
TRĪS KLASES TIKA UZ "ZELTA ZIVTIŅAS ČEMPIONĀTA" 2022 FINĀLU SIGULDĀ! KONKURENCE - 888 DALĪBNIEKI.
DAUGAVPILS PUSMARATONS
SĀKUMSKOLAS PAVASARA STAFETĒS UZVAR GAN 2.B, GAN VECĀKU KOMANDA
ZELTA UN BRONZAS MEDAĻAS DAUGAVPILS SKOLĒNU SACENSĪBĀS VEIGLATLĒTIKĀ
IEPAZĪSTATIES – KOSPLEJS!
VIETAS UN ATZINĪBAS VALSTS MATEMĀTIKAS OLIMPIĀDES 2.POSMĀ
11.KLASES SKOLĒNI APMEKLĒJA "MEDICĪNAS IZSTĀDI" DAUGAVPILS CIETOKSNĪ
VECĀKO KLAŠU SKOLĒNIEM NOTIKA REKOLEKCIJAS AR PRIESTERIEM
1.VIETA VALSTS LATVIEŠU VALODAS UN LITERATŪRAS OLIMPIĀDES 2.POSMĀ
PAŠI JAUNĀKIE SKOLĒNI NOVADĪJA KRUSTA CEĻU BAZNĪCĀ
SKOLĀ VIESOJĀS FONDA "PALĪDZĪBA POĻIEM AUSTRUMOS" PĀRSTĀVJI. DRĪZUMĀ PIE SKOLAS TAPS JAUNS SPORTA LAUKUMS!
3.VIETA UN ATZINĪBA PILSĒTAS LATVIEŠU VALODAS UN LITERATŪRAS OLIMPIĀDĒ 5. KLASĒM
5.-9. KLASŠU SKOLĒNI VADA KRUSTA CEĻU BAZNĪCĀ TREŠDIENĀS
11.KLASES VIDEO, KAS PARĀDA AUGSTU KLASES SALIEDĒTĪBAS LĪMENI
SKOLĒNI IEMĀCĪJĀS RAKSTĪT PROJEKTU AR MĒRĶI PIESAISTĪT FINANSĒJUMU 1000 EUR APMĒRĀ SKOLAS AKTIVITĀTĒM
11 SKOLĒNI "ĒNU DIENĀ" UN 2 ĒNAS SĀKUMSKOLĀ
ĒNU DIENA 2022
9.KLASES SKOLĒNU IZVEIDOTĀ SOCIĀLĀ REKLĀMA "STOP HATE IN SOCIAL MEDIA - ATBRĪVO SAVU SIRDI NO NAIDA"
Paldies par atbalstu skolas dalībai Zaļās jostas rīkotajā bateriju vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai”.
SKOLĀ NOTIKA VECĀKU FORUMS: "KOPĪGS CEĻŠ BĒRNA LABBŪTĪBAI. MĀCĪBU PROCESS VAKAR UN ŠODIEN."
MŪSU SKOLĒNU REZULTĀTI LATVIJAS SKOLU ZIEMAS OLIMPISKAJĀ FESTIVĀLĀ
NOSLĒDZIES POĻU UN LATVIEŠU ESTRĀDES DZIESMU KONKURSS
CIEMOS PIE ČETRKĀJAINAJIEM DRAUGIEM PATVERSMĒ “OTRĀ MĀJA”
NOSLĒDZĀS LASĪTVEICINĀŠANAS PROGRAMMA “BĒRNU, JAUNIEŠU UN VECĀKU ŽŪRIJA 2021”. KOPĀ PIEDALĪJĀS 70 MŪSU SKOLĒNI UN VECĀKI.
DALĪJĀMIES PIEREDZĒ AR VIESIEM NO EIROPAS PAR IKT RĪKU IZMANTOŠANU MĀCĪBU PROCESĀ
AICINĀM VISUS MŪSU SKOLAS VECĀKUS UZ FORUMU 4.APRĪLĪ "KOPĪGS CEĻŠ BĒRNA LABBŪTĪBAI. MĀCĪBU PROCESS VAKAR UN ŠODIEN."
NOSLĒDZĀS LASĪTVEICINĀŠANAS PROGRAMMA “BĒRNU, JAUNIEŠU UN VECĀKU ŽŪRIJA 2021”
“NEGATĪVAIS UN POZITĪVAIS LAUKUMS” 7. KLAŠU SKOLĒNU DARBU IZSTĀDE
VIESLEKTORI RUNĀJA AR SKOLĒNIEM PAR REPRODUKTĪVO VESELĪBU UN ATKARĪBĀM
B.RAKICKA (KLASA 12) WYGRAŁA W OLIMPIADZIE LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO NA ŁOTWIE! PRZED NAMI MIĘDZYNARODOWY FINAŁ.
SKOLAS EIROSPĒLĒ PIEDALĪJĀS 51 SKOLĒNS, 2 SKOLOTĀJI, 1 PRAKTIKANTE. UZVARĒJA - 8.B KLASE.
DALĪJĀMIES PIEREDZĒ AR KOLĒĢIEM NO VIĻŅAS
2.PAKĀPE LATVIJAS VALSTS OLIMPIĀDĒ MATEMĀTIKĀ
LAI DZĪVE PILNA SKAISTU MIRKĻU, MŪSU MĪĻĀS MEITENES!
2.VIETA VALSTS KRIEVU VALODAS OLIMPIĀDĒ
ŠODIEN LŪDZĀMIES PAR MIERU PASAULĒ
“RUNĀJOŠĀS SIENAS” UN IZSTĀDES, KAS STĀSTA PAR DZĪVI SĀKUMSKOLĀ.
VALSIS MĀCĪBU STUNDĀ? VIENKĀRŠI!
AICINĀM TEVI UZ 10.KLASI MĀCĪTIES KOPĀ NO 22./23. MĀCĪBU GADA!
1.VIETA ĶĪMIJAS OLIMPIĀDES NOVADA POSMĀ!
2. UN 3. VIETAS MATEMĀTIKAS OLIMPIĀDĒ! TURPINĀJUMĀ - VALSTS POSMS!
VIDUSSKOLĒNI ATTĪSTA INICIATĪVU, MOTIVĀCIJU, IEDVESMU, PIEDALOTIES PROJEKTĀ LATGALES SKOLĀM
VALENTĪNDIENA SĀKUMSKOLĀ
KLASES STUNDA SLIDOTAVĀ? VIENKĀRŠI!
MĪLESTĪBAS VĀRDI TIKA LĪDZ ADRESĀTIEM
SVEČU MĒNESIS SĀKUMSKOLĀ.
B.RAKICKAI - 2.VIETA EKONOMIKAS OLIMPIĀDĒ NOVADA POSMĀ
ĢIMNĀZIJAS GLĪTRAKSTĪŠANAS KONKURSA REZULTĀTI
6.B KLASES SKOLNIECES FILIPAS LIFARES RADOŠO DARBU IZSTĀDE
AR AGNESES VJATERES (12.KLASE) RADOŠIEM DARBIEM IEINTERESĒJĀS JELGAVĀ
PILNS SARAKSTS! REĢISTRĒTI 44 PIRMKLASNIEKI!
TOPOŠO PIRMKLASNIEKU VECĀKU IEVĒRĪBAI!
ATNĀKUŠI ROBOTIKAS KOMPLEKTI NODARBĪBĀM
RADOŠĀ VĒSTURES STUNDA 6.B KLASĒ
2. UN 3. VIETA PROGRAMMĒŠANAS OLIMPIĀDĒ NOVADA POSMĀ.
ETWINNING PROJEKTS 2.C KLASĒ “NO ELEKTRĪBAS NEBAIDIES-IEMĀCIES UN DRAUDZĒJIES”
BARIKĀDĒM RĪGĀ - 31. NOSKATĪJĀMIES DOKUMENTĀLO FILMU.
1. UN 2.VIETA PILSĒTAS DZEJAS DEKLAMĒŠANAS KONKURSĀ “JINGLE BELLS 2021”
STARPTAUTISKĀ "PALDIES" DIENA MŪSU SKOLĀ
UZSĀKOT MĀCĪBU GADA II SEMESTRI 1. UN 2. KLASES IZGLĪTOJAMIE PIEDALĪJĀS INTERAKTĪVĀ TIEŠSAISTES NODARBĪBĀ “MAN IR TĪRI ZOBI”
1. UN 2.VIETA FILOSOFIJAS OLIMPIĀDĒ DAUGAVPILS POSMĀ. TURPINĀJUMĀ - VALSTS POSMS!
3.PAKĀPE UN ATZINĪBA VALSTS LATVIEŠU VALODAS OLIMPIĀDĒ 8.B KLASES SKOLĒNIEM
TRĪS 3.VIETAS UN ATZINĪBA KRIEVU VALODAS OLIMPIĀDES NOVADA POSMĀ
VĒSTURES 28.VALSTS OLIMPIĀDES II POSMA REZULTĀTI.
1. SEMESTRA MĀCĪBU REZULTĀTI
DĀVANAS BĒRNU NAMAM "PRIEDĪTE"
ZINĀMI MŪSU SKOLĒNU REZULTĀTI 44.VALSTS BIOLOĢIJAS OLIMPIĀDES 2.POSMĀ
SV.NIKOLAJA SVĒTKI ĢIMNĀZIJĀ 2021
8.B KLASE UZVAR ĢIMNĀZIJAS KARJERAS SPĒLĒ
SKOLAS KONKURSA ,,SPĒKS UN DAILE’’ REZULTĀTI
PIECI MŪSU SKOLOTĀJI UN DIREKTORE SAŅĒMA PATEICĪBAS RAKSTUS NO IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRES
ADVENTES KALENDĀRS
POLIJAS ĀRLIETU MINISTRA VIETNIEKS APMEKLĒJA SKOLU
GARĪGĀS VESELĪBAS DIENAI VELTĪTĀ PILSĒTAS KONKURSA REZULTĀTI
PAKAĻ LABDARĪBAS AKCIJĀ SAVĀKTĀM DĀVANĀM ATBRAUCA AR BUSIŅU!