J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija
Par skoluAktivitātesFotogalerijaBibliotēkaAvīzeSkolas dokumentiSkolēniemVecākiemStundu sarakstsE-žurnālsPL

“J.PILSUDSKA DAUGAVPILS VALSTS POĻU ĢIMNĀZIJAS PEDAGOGU METODISKO ZINĀŠANU UN PRASMJU PILNVEIDE IKT UN CLIL JOMĀS.”

2016-02-18 08:28:12

Skolu sektora mobilitātes projekts:

“J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas pedagogu metodisko zināšanu un prasmju pilnveide IKT un CLIL jomās.” Nr. 2015-1-LV01-KA101-013343

Projekta mērķis:

Erasmus + programmas pamatdarbības Nr.1 (KA1), mācību mobilitāte skolu sektorā, projekta galvenie mērķi ir:

- pilnveidot pedagogu IKT un CLIL prasmes;

- paplašināt pedagogu izpratni par citu skolu izglītības sistēmām;

-pārņemt ārvalstu pedagogu labās prakses piemērus.

Projekta apraksts:

Projekts „J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas pedagogu metodisko zināšanu un prasmju pilnveide IKT un CLIL jomās.” tika izveidots atbilstoši 2014.-2017.g. skolas attīstības plānam. Kopā ir plānots realizēt 6 mobilitātes (braucienus). Šī projekta ietvaros tiks pilnveidotas pedagogu IKT un CLIL (dažādu mācību priekšmetu satura pasniegšana angļu valodā) prasmes; uzlaboti mācību rezultāti eksaktajos priekšmetos un svešvalodās; tiks uzzināts par inovatīvām un pievilcīgām metodēm CLIL stundu vadīšanā; tiks uzlabotas skolotāju un skolēnu digitālās prasmes, tiks novērotas labas prakses piemēri Eiropas skolās; tiks dažādots un pilnveidots mācību saturs; mūsu skolā tiks ieviestas pozitīvas, ilgtspējīgas pārmaiņas; skolēniem tiks sniegta 21.gs. iespējām atbilstīga izglītība; tiks uzzināts vairāk par Eiropas valstu kultūrām un vērtībām. Projekta dalībnieki pēc pēc mobilitāšu īstenošanas dalīsies pieredzē ar citiem mūsu skolas un Latgales skolotājiem semināros vai atklātajās stundās. Mūsu projektā iegūtas prasmes un iemaņas veicinās skolas ilgtspējīgu attīstību.

Projekta izmaksas:

100% ES Mūžizglītības Erasmus+ programmas atbalsts:

-projekta kopējais finansējums - 17201.00 EUR (septiņpadsmit tūkstoši divi simti viens eiro);

-Daugavpils pilsētas domes priekšfinansējums 20% apmērā - 3440.20 EUR (trīs tūkstoši četri simti četrdesmit eiro divdesmit centi), kas tiks atgriezts pēc projekta noslēguma un gala atskaites iesniegšanas 2017.gadā.

Projekta aktivitātes:

Projektam ir 3 posmi: sagatavošanās, īstenošana, rezultātu pielietošana un publicitāte.

1. Angļū valodas sagatavošanas kursi eksakto priekšmetu skolotājiem skolā vai mācību centrā.

2. Tālākizglītības kursi ārzemēs (Čehijā, Maltā, Spānijā, Francijā, Apvienotaja Karalistē) 6 pedagogiem.

3. Jauno mācību materiālu aprobācija.

4. Uzstāšanās pieredzes apmaiņas semināros un konferencēs, atklātas stundas un informēšana par projekta gaitu masu informācijas līdzekļos.

Projekta koordinatores:

Anžela Volodko wolanz@hotmail.com

Anna Beļska bal¬_ana@inbox.lv