Państwowe Gimnazjum Polskie im. J. Piłsudskiego w Daugavpils  
Spis dzwonków
40 minut
0. 08.10 - 08.50
1. 09.00 - 09.40
2. 09.50 - 10.30
3. 10.50 - 11.30
4. 11.50 - 12.30
5. 12.50 - 13.30
6. 13.40 - 14.20
7. 14.25 - 15.05
8. 15.10 - 15.50
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piąntek
klasy 1-4
klasy 5-12