* J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija * Państwowe Gimnazjum Polskie im. J. Piłsudskiego w Daugavpils * Даугавпилская польская государственная гимназия им. Ю.Пилсудского * J.Pilsudska Daugavpils state polish gymnasium *
O nasAktualnościGaleriaBibliotekaGazetka szkolnaDla rodzicówPlan lekcjiDziennik elektroniczny LV

Z życia szkoły
Harcerze
Samorząd uczniowski
Ostatnie zdjęcia

KONTAKT
Varšavas iela 2, Daugavpils, Latvija

Dyrektor: 65451003,
sekretariat: 65451001,
Tel. dyżurny: 65437919,
fakss:: 65437901
E-mail:dpolvsk@apollo.lv
E-mail:dpolsekretare@apollo.lv

„NIE MA TEGO ZŁEGO, CO BY NA DOBRE NIE WYSZŁO”/ PRZYSŁOWIE POLSKIE¬¬ [2016-12-06 09:48:19]

Państwowe Gimnazjum Polskie im.J.Piłsudskiego w Daugavpils jest placówką znaną jak na Łotwie tak i w Polsce. Jesteśmy dumni, że uczniowie są zdolni, aktywni, nauczyciele – kreatywni, absolwenci – niosą imię szkoły w świat, a rodzice prowadzą do nas swoje pociechy.

W roku szkolnym 2016/2017 obchodzimy 25-lecie. Na tle codziennej pracy i aktywności ciągle odczuwamy wsparcie władz samorządu miasta Daugavpils oraz Polski. Rok jubileuszowy wytrysnął niezmierną ilością wydarzeń: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” potwierdziło Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą. Miał to być remont dachu budynku przy ul.Marijas1. Życie ma swoje plany- 30 czerwca wodociąg, który zasilny był od zakładu DLRR ( wcześniej budynek szkoły był Domem Kultury zakładu) awaryjnie przestał funkcjonować. Zajęcia, półkolonie dzienne, zajęcia zespołu tanecznego- wszystkie aktywności letnie musiały być przeniesione do budynku przy ul.Warszawskiej 2. Rok szkolny również mógł sie zacząć nauką na dwie zmiany w budynku przy ul.Warszawszkiej 2. Jednocześnie zaczęły się starania o nowe przyłącze zasilania wodociągu do systemu wodociągu miasta. Tu praca samorządu miasta Daugavpils, Kuratorium Oświaty, szkoły połączyły się z szybką akcją Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”. W krótki czas udało się zrealizować projekt przyłącza, wykonać prace przewiertu pod trasą ul.18 Novembra, i 29 sierpnia już dać wodę dla funkcjonowania budynku. Szybkie akcje o aneks do Senatu RP od Stowarzyszenia” Wspólnota Polska” w sprawie przeniesienia funduszu wyznaczonego na remont dachu na pilne potrzeby wykonania przyłacza wodociągu, pozwoliły opłacić wszystkie wydatki w zadaniu. Wysoko oceniły taką pomóc władze samorządu. Jeszcze raz taka pomóc pozwoliła doświadczyć,że Polska pamięta o Polakach za granicą. Dowodem wsparcia ze strony łotewskiej, jest rozpoczęcie renowacji budynku przy ul.Marijas 1 ( z funduszy europejskich) już w październiku 2016 roku. Możemy mówić, że naprawa wodociągu- to start całej renowacji.

Z powodu tego,że wydatki na wykonanie przyłącza wodociągu były mniejsze,niż przyznana kwota na remont dachu, mogliśmy zaplanować jeszcze wyposażenie Sali, tym razem Sali biologii w pomoce naukowe i meble. Mamy nadzieję,że nowoczesne IT urządzenia,interaktywny system odpowiedzi, mikroskopy, kamery, sprzęt do sekcji, sensory do pomiaru różnego rodzaju parametrów, mularze, modele części człowieka i inne niezbędne dla nauki pomoce, zachęcą do nauki, umożliwią badania praktyczne, pozwolą naszym uczniom startować na uczelnie wyższe.

Więc, jak polskie przysłowie twierdzi : “Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło”. Dziękujemy Stowarzyszeniu “Wspólnota Polska” za wsparcie oraz możliwość korzystania z Projektu współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.