logo
Par skoluAktivitātesFotogalerijaBibliotēkaAvīzeSkolas dokumentiSkolēniemVecākiemStundu sarakstsE-žurnālsPL

Bērnu reģistrēšana 1. klasē 2021./2022. mācību gadā

Iesnieguma veidlapa pirmklasnieku uzņemšanai 2021./2022. mācību gadā

Iesnieguma veidlapa (elektroniski) pirmklasnieku uzņemšanai 2021./2022. mācību gadā

AUDZINĀŠANAS DARBA VIRZIENI AUDZINĀŠANAS MĒRĶA UN UZDEVUMU ĪSTENOŠANAI

J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija pašvērtējums 2019./2020. mācību gada.

Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Pamatizglītības mazākumtautību izglītības programmās

Mācību procesa īstenošanas kārtība COVID-19 izplatības laikā

Bezmaksas braukšanas iesnieguma blanka (18 gadi).

Bezmaksas braukšanas iesnieguma blanka.

Iesniegumu veidlapas skolēnu uzņemšanu 10. klasē 2020./2021. mācību gadā

Izglītojamo uzņemšanas kārtība 10. klasēs 2020./2021. mācību gadā

INTERNETA RESURSI PA ZINĀTŅU NOZARĒM UN INSTITŪCIJĀM

DPIP NEPĀRTRAUKTI SNIEDZ PAKALPOJUMUS UN ATBALSTU IEDZĪVOTĀJIEM.

Specialas pamatizglltibas mazakumtautibu programmas stundu plans (21015321)

Pamatizglītības mazākumtautību programmas stundu plāns

Iesniegumu veidlapas pirmklasnieku uzņemšanu 2020./2021. mācību gadā

Iesniegumu veidlapas (elektroniski) pirmklasnieku uzņemšanu 2020./2021. mācību gadā

Iesniegumu veidlapas pirmklasnieku uzņemšanu 2020./2021. mācību gadā

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

NODERĪGA INFORMĀCIJA PAR DIGITĀLO DROŠĪBU

SKOLAS DARBA PLĀNS

Skolēnu un pedagogu apbalvošanas ar medaļām kārtība

KĀRTĪBA, KĀDĀ IR ORGANIZĒJAMAS ADAPTĀCIJAS NODARBĪBAS TOPOŠAJIEM PIRMKLASNIEKIEM

SKOLĒNU ZINĀTNISKI PĒTNIECISKO DARBU IZSTRĀDE METODISKIE NORĀDĪJUMI

J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas DARBA KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība

J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

Izglītojamo sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

AUDZINĀŠANAS DARBA PROGRAMMA

Grozījumi J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas nolikumā 2013. g.

Grozījumi J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas nolikumā 2012. g.

J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas nolikums.

Ētikas kodekss

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma

INDIVIDUĀLAIS IZGLĪTĪBAS PLĀNS

Nejauša fotogrāfija

Pēdējas fotogrāfijas